Fotbollsplan

När man följer sitt fotbollslag på både borta- och hemmamatcher så konstaterar man snabbt att spelet skiljer sig mycket beroende på vilket fotbollsplan spelet spelas på. Detta beror på att en fotbollsplan kan ha ganska många olika form och bestå av olika material, något som direkt påverkar hastigheten i spelet.

Hur stor är en fotbollsplan?

En fotbollsplan kan variera från 45 meter till 90 meter i bredd och mellan 90 meter och 120 meter i längd i Sverige fotboll. Fotbollsplanen får dock inte vara kvadratisk. Linjerna som omsluter planen kallas sidlinje på den långa sidan av planen samt mållinje på den kortare sidan av planen.

Fotbollsplan i internationella matcher

Det finns emellertid skillnader på reglerna mellan nationella och internationella mått för en fotbollsplan. I internationella sammanhang gäller snävare ramar för måtten på fotbollsplanen som måste vara mellan 100 och 110 meter lång samt 64 till 75 meter bred. Det är således en lågoddsare att mer internationellt betonade lag därför väljer hemmaplaner anpassade efter internationella mått.

Beståndsdelarna av en fotbollsplan

En fotbollsplan består av följande delar:

Planhalva

En plan är avgränsad med två lika stora entiteter som lagen är satta att spela på.

Mittlinje

Mittlinje är en vita linje som avgränsar planhalvorna.

Mittcirkel

Mittcirkel är en cirkel placerad på mittlinjen som avgränsar det område där avsparken sätter igång varje halvlek.

Mittpunkt

Mittpunkt är den exakta mitten av planen, mittlinjen och mittcirkeln, varifrån avsparken sker.

Målområde

Målområde är den rektangel som löper parallellt med straffområdet 5,5 meter inifrån insidan av varje stolpe.

Målbur

Målburen är placerad mitt på mållinjen och är 7,32 meter bred och 2,44 meter hög.

Straffområde

Straffområdet löper parallellt med målområdet, 16,5 meter vinkelrätt mot mållinjen.

Straffpunkt

11 meter från mållinjen mitt mellan målområde och straffområde finns straffpunkten. Det är från denna punk som straffsparkar slås. En cirkelbåge finns 9,15 meter från straffpunkten för att säkerställa att spelare håller rätt avstånd till den spelare som ska slå straffsparken.

Hörncirkel

Hörncirkel kallas den cirkelbåge i varje hörn av en fotbollsplan som är 1 meter från hörnflaggan som markerar skiljelinjen mellan mål- och sidlinje.

Tekniskt område

Det tekniska området ligger i anslutning till avbytarbänkarna. Detta är utritat och sträcker sig en meter utanför bänkarna fram till en meter utanför sidlinjen. Inom denna yta så får avbytare och ledare som inte befinner sig på fotbollsplanen, befinna sig.

Plastgräs eller vanligt gräs?

Under de senaste decennierna så har det pågått en lång debatt i fotbollsvärlden om huruvida en fotbollsplan får bestå av plastgräs eller vanligt naturgräs. Å ena sidan så är det svårt för nordiska klubbar att odla fram ett bra naturgräs året runt i det kyliga klimatet. Å andra sidan så missgynnas de klubbar som faktiskt beslutar sig för att bekosta en gräsmatta genom det höga sjusiffriga belopp som det kostar att skapa en vacker fotbollsplan. Något som alla däremot verkar kunna enas om är att hastigheten i spelat påverkas markant beroende på vilket underlag som spelet spelas på.

Avslutande ord om fotbollsplan

Även om det tycks finns regler som är skrivna i sten kring hur en fotbollsplan bör se ut, så finns det fortfarande två väldigt avgörande faktorer som påverkar hur spelet spelas. Vi har kunnat konstatera att både fotbollsplanens storlek och underlag kan varia väldigt kraftigt. Beroende på om en fotbollsklubb väljer en liten fotbollsplan med plastgräs eller en stor fotbollsplan med naturgräs, så kommer spelet påverkas väldigt mycket. Men jag tror många av oss fotbollsälskare alltid kommer ha en ådra i oss som föredrar att fotboll spelas på gammalt hederligt naturgräs, även om planen har enstaka gräsrovor här och där.