Hur videon har påverkat vårt samhälle

Det här är något som nuförtiden har en rad olika användningsområden, och en teknologi som har blivit så integrerad i våra dagliga liv att det nu hade varit svårt att föreställa sig en värld utan. Vad är det vi refererar till här? Vi pratar om videon och hur den dessa dagar är så viktig för exempelvis marknadsföring, utbildning och kommunikation. Vi kommer att ta upp hur olika industrier i vårt samhälle har påverkats av videons införsel.

Det analoga och det digitala

De av oss som har levt länge nog kommer kanske ihåg den tid då man fortfarande använde VHS-kassetter för att spela upp videofilmer. Därefter började man gå över till DVD-skivor och vid den tidpunkten var det nog många som blev lättade över att de inte längre behövde krångla med bandspelare.

Nuförtiden finns det många olika slags uppspelningsapparater att välja bland. Något som också har underlättat vår vardag är att man kan bilda sig en bättre uppfattning om produkter för videoinspelning med konsumenttest.

Video inom underhållningsindustrin

Underhållningsindustrin är inte som den var förut. Nuförtiden har medieföretagen betydligt fler sätt än tidigare att förse oss med det tidsfördriv som vi söker, oavsett om det handlar om film, serier eller musik. Konsumenterna har vidare tillgång till streamingtjänster som:

  • Disney+
  • Amazon Prime
  • Netflix

En trend som vi kan se i vårt digitala samhälle är att det inte bara är de stora produktionsbolagen som kan skapa videomaterial. Vem som helst som har en kamera och en dator kan ladda upp sina egenproducerade filmer på plattformar som exempelvis YouTube.

Hur video har förändrat hur vi bedriver utbildning

Den vanliga katederundervisningen som många var vana vid förr är nu inte längre den enda modellen som används på högskolor och universitet. Möjligheten att skapa videofilmer av hög kvalitet, som kan läggas upp på hemsidor och diverse utbildningsplattformar, har gjort att allt fler har möjlighet att läsa kurserna. Användningen av video inom universitetsvärlden har gjort att studenternas geografiska spridning inte längre är lika avgörande som tidigare för huruvida de kan läsa de kurser som ges.

Video och marknadsföringskoncept

Marknadsföringsindustrin är i ständig förändring och anpassar sig hela tiden i enlighet med nya teknologier för att företagen ska kunna nå ut till sina potentiella klienter och kunder på ett så effektivt sätt som möjligt.

De traditionella effekterna var inte lika effektiva med att nå ut till den specifika målgrupp som företagen eftersträvade. Men den anpassade videoreklam som nu används med hjälp av exempelvis cookies, som kan användas för att kartlägga användarens profil, har gjort att det nu går att marknadsföra produkter och tjänster med betydligt större precision än tidigare.

Företagen har också fått betydligt större möjligheter att visa upp sina produkter från ett 360-graders perspektiv. I många fall kan den potentiella klienten eller köparen även interagera med den video-feed som ges för att få sig en så bra uppfattning om produkten som möjligt.

Videofilmer och vårt sociala liv

Användningen av video inom vårt samhälle har också haft en social påverkan eftersom man nu kan visa upp saker som annars aldrig hade kommit upp till ytan. Det kan handla om olika sorts orättvisor eller övergrepp som begås. Videoanvändningen gör att fler får upp ögonen för dessa händelser. Världen blir även mindre eftersom det blir lättare för oss att lära känna och förstå olika kulturer och livsstilar.

Teknisk utveckling

Kvaliteten på de videofilmer som vi får ta del av är under ständig utveckling. Nuförtiden kan i princip alla använda en telefon för att spela in videofilmer av hög kvalitet. För bara några år sedan hade de videofilmer man spelade in med telefonen inte en så bra kvalitet alls.

Teknikens utveckling medför också att man många gånger kan interagera med den video som spelas upp eller streamas, och det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad man kan använda det till.

Allt eftersom videotekniken utvecklas får vi även nya sätt att bearbeta den information som spelas in. Framsteg inom artificiell intelligens har lett till tekniker som exempelvis ansiktsigenkänning, som är en teknik som kan användas både för att tagga våra vänner på sociala medier och som säkerhetsmekanismer av olika slag. Den tekniska utveckling som har gjorts inom videoindustrin har också medfört att det nuförtiden är betydligt enklare att skapa flashiga effekter i filmer än det var tidigare.